Loading...
Booking.com
ที่เที่ยวสถานที่เที่ยวอยุธยา

ออเจ้าไปเที่ยว วัดไชยวัฒนารามกัน

[wds id=”127″]

 

วันนี้ Touslism Thailand จะพาออเจ้าไปเที่ยว วัดไชยวัฒนารามกันนะซึ่งได้ใช้เป็นฉากในการถ่ายละครละครบุพเพสันนิวาสนั่นเอง

วัดไชยวัฒนาราม เป็นอารามหลวง สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองอยุธยา แต่เดิมเรียกว่าวัดไชยารามและวัดไชยชนะทาราม

เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาและอนุสรณ์แห่งชัยชนะต่อการรบกับเขมร

สิ่งที่น่าชมภายในวัดประกอบด้วยพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นปรางค์ประธานของวัด ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุม พระอุโบสถสร้างอยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมรุทิศเมรุราย นอกระเบียงคต ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน

และเมรุทิศเมรุรายตั้งล้อมรอบพระปรางค์อยู่ทั้งสิ้น 8 องค์โดยผนังภายในเมรุเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปใบไม้ใบกนก ซึ่งลบเลือนไปมากแล้ว ผนังด้านนอกของเมรุมีภาพปูนปั้นพุทธประวัติ จำนวน 12 ภาพ ซึ่งในปัจจุบันเลือนไปแล้วเช่นกัน แต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วยังสามารถเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

เนื่องจากพระองค์ลักลอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ ซึ่งเป็นพระสนมของพระราชบิดาจึงต้องพระอาญาให้เฆี่ยน เป็นเหตุให้พระองค์เสด็จสวรรคตในที่สุด ส่วนเจ้าฟ้าสังวาลย์อยู่ได้ 3 วันก็สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้นำพระศพทั้งสองไปฝังยังวัดไชยวัฒนาราม